Osiedle Słoneczne Lipowo. Bliżej niż myślisz, taniej niż przypuszczasz

Okolica

Osiedle SŁONECZNE LIPOWO zlokalizowane jest na terenie powiatu otwockiego, graniczącego z południowo-wschodnią częścią Warszawy (kierunek Lublin).

Okolice Otwocka są bardzo cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Wśród podwarszawskich powiatów, właśnie ten wyróżnia się wysoką lesistością. Wielkim bogactwem są rozległe bory, bezcenne przyrodniczo łąki i torfowiska oraz naturalne, dzikie koryta Wisły i Świdra. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej metropolii zdecydowało o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, licznych rezerwatów i jest atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz magnesem dla turystów. Mimo sąsiedztwa obszarów o dużej koncentracji przemysłu region wyróżnia znakomity stan czystości powietrza, odpowiadający surowym normom określonym dla uzdrowisk. Powierzchnia Parku ukształtowana została przez lodowiec i działalność wód powierzchniowych, w tym przez wody Prawisły.

Na bogactwo form krajobrazowych składają się zalesione łańcuchy wydm, których względna wysokość dochodzi nawet do 20 m z wplatającymi się korytami rzek Mieni i Świdra z drobnymi dopływami. Niektóre doliny rzek są szerokie i płaskie, inne wąskie i głęboko wcinające się w otaczający je teren. Wąskie krawędzie dolinne (zwane czasem Złotym Kanionem) znajdziemy na Świdrze w okolicach Woli Karczewskiej; podobny na Mieni w okolicy Emowa. Mienia płynie tam w głębokim wąwozie, miejscami ponad 4 m, zachowując swój naturalny charakter. Najpiękniejszy odcinek Mieni rozpoczyna się od osady Golica do jej ujścia do Świdra. Płytka rzeka meandruje w głęboko wciętej dolince w otoczeniu malowniczego i urozmaiconego drzewostanu. Ten fragment Mieni to Rezerwat Przyrody „Świder” leżący na obszarze miast: Otwocka i Józefowa, oraz gminy Wiązowna. Tereny te są również ostoją wielu gatunków zwierząt i ptaków, np. zaobserwować tu można sarny, zające, bażanty, bociany a nawet łosie, czarne bociany i zimorodki.

 

W celu ochrony walorów krajoznawczych, oprócz rezerwatów i parku krajobrazowego, duża część powiatu została włączona do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powoduje to duże ograniczenia w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności uciążliwej dla środowiska a tym samym zapewnia zdrowsze warunki życia.

Rejon otwocki jest również znany od ponad 100 lat ze swoich warunków klimatycznych a w szczególności żywicznego powietrza wypełniającego sosnowe lasy rosnące na piaszczystych wydmach. Dlatego już na przełomie XIX i XX wieku w okolicach tych zaczęły powstawać letniska , intensywnie zabudowywane pensjonatami i sanatoriami. Do tego stopnia, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Otwock miał status uzdrowiska.

Dodatkową zaletą tej lokalizacji jest bardzo dobre położenie. Z jednej strony łatwo się stąd dostać do Warszawy i wszystkich dóbr, jakie oferuje. Z drugiej – pewne oddalenie od spraw życia codziennego gwarantuje świetne warunki do rekreacji i wypoczynku. Są tacy, którzy twierdzą, że to najlepszy rejon w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy.

Wszystko to sprawia, że nie ma lepszego miejsca na zamieszkanie niż właśnie okolice Otwocka. Nasze osiedle domków jest wymarzonym miejscem, żeby wykorzystać jego zalety.

 

Comments are closed.